Havaintoja johtajuudesta – Päätöksenteko

Kun puhutaan johtajuudesta, puhutaan todella laajasta kokonaisuudesta ominaisuuksia, taitoja, tehtäviä ja tilanteita, joissa johtajan on kyettävä sulavasti mukautumaan aina tilanteen mukaan. Yksi johtajan, ehkä vähemmän viime aikoina huomiota saaneista tehtävistä on päätöksenteko. Johtajilla voi olla viha-rakkaus-suhde päätöksentekoon. Muistan, että itselleni yksi motivaatiotekijä hakeutuessani johtotehtäviin oli nimenomaan se, että pystyisin vaikuttamaan työyhteisöön enemmän johtajana kuin työntekijän roolissa. On päätettävä, millaisen ilmapiirin haluan luoda, miten valtuutan ja vastuutan, miten innostan ja asetan rajoja. Päätöksiä päätöksen perään! Moni, erityisesti uransa alkutaipaleella oleva johtaja, saattaa kokea päätösten tekemisen todella kuormittavana ja jopa ahdistavana osana arkea.

Arjessa on ehkä helpottavaa ymmärtää, että teemme runsaasti myös virheellisiksi osoittautuvia päätöksiä. Syy voi olla toki esim. toimintaympäristön yllättävissä muutoksissa, mutta usein syy voi olla myös päätöksenteon heikossa valmistelussa. Päätöksien tekeminen ei ole VAIN päättämistä vaan myös päätöksien oikeaan osuminen tulisi yrittää maksimoida kaikin keinoin. Virheiden tekemisen pelko ei saa kuitenkaan estää johtajaa tekemästä päätöksiä.

”A person who never made a mistake, never tried anything new.” 

-Albert Einstein

Vinkkejä päätöksentekoon

1.    Määrittele tarkoitus, miksi organisaationne on olemassa ja mitä tarkoittaa se, että olet parhaimmillasi johtajana.

2.    Tarkenna visiosi. Varmistu siitä, että sekä sinä että tiimisi ymmärrätte, mitä onnistuminen tarkoittaa.

3.    Määrittele arvosi. Mitkä arvot ovat syvimmät, joista et ole valmis tinkimään ja jotka auttavat sinua kohti sellaista tekemistä, johon itse uskot.

Käytä päätöksenteon pohjana siis näitä kolmea: tarkoitusta, visiota ja arvoja

Kun nämä edellä mainitut ovat sinulle täysin selviä, toimintasi ei ole enää vain reaktiivista. Arkesi ei ole enää pelkkää sattumanvaraista ”haulikkoammuntaa”. Nämä periaatteet auttavat sinua tekemään päätöksiä määrätietoisemmin, vaikeissakin tilanteissa. Päätöksentekoosi tulee selkeyttä ja ryhtiä. Kun sinulla on nämä kolme edellä mainittua asiaa: tarkoitus, visio ja arvot, kirkkaimpina mielessä, päätöksenteko on yksinkertaisempaa.  Johtotähtenäsi on aina yrityksen tärkein päämäärä. Silloin teet päätöksen, joka parhaiten näyttäisi suuntaavaan kohti tätä tavoitetta.  

“Keep your fears to yourself, but share your inspiration with others.” – Robert Louis Stevenson

Tämän lisäksi, päätöksenteon parantamiseksi tulisi pohtia seuraavia seikkoja.

–      Mitkä ovat yrityksen kannalta tärkeimmät päätökset, esim. mitkä päätökset edistävät strategiamme toteuttamista. Päätösten tärkeysjärjestyksen määrittely auttaa pohjustamaan päätökset laadukkaammin, esim. hankkimaan kaikki tarvittava tieto hyvissä ajoin. Auttaa valtavasti, kun etukäteen on määritelty, mikä päätös on priorisoitava.

–      Sitten tulisi inventoida kaikki organisaatiossa tehtävät päätökset ja pohtia, kuka päätökset tekee ja miten päätöksenteon laatua voidaan parantaa

–      Kun päätöstä vaativat asiat ovat tiedossa, on aika miettiä, kenelle päätöksenteko delegoidaan ja määritellä, miten päätöksentekoprosessissa tulee edetä.

–      Arvioi säännöllisesti tehtyjä päätöksiä ja niissä toteutettuja prosesseja ja kehitä päätöksentekoa sen pohjalta

Tärkeintä hyvien päätösten tekemisessä on antaa päätöksenteolle niiden vaatima huomio eikä jättää onnistumista hyvän tuurin varaan.

”The manager asks how and when; the leader asks what and why.” 

– Warren G. Bennis (1925 – ), American Scholar and Author

Kun on tehtävä vaikea päätös

–      Tärkeintä on tehdä se mahdollisimman pian ja keskustella asiasta avoimesti. Joskus päätöksentekoa lykätään, kun ei haluta kertoa ikävistä asioista, esim. tarvittavista leikkauksista toiminnassa. Henkilöstö arvostaa kuitenkin kaikkein eniten rehellisyyttä ja avoimuutta. Henkilöstöä osallistamalla voidaan myös yhdessä löytää uusia, innovatiivisia ratkaisuja.

–      Loputon jahkailu siitä, onko pitkällä tähtäimellä vaikuttava päätös oikea, on lopetettava. Ei saa pelätä liikaa sitä, että tekee väärän päätöksen. Johtajan tehtävä tulevaisuuteen tähtäävien päätösten teossa on myös sietää epävarmuutta. Tätä helpottaa, kun olet tehnyt edellä mainitut pohjatyöt kunnolla.

–      Itsensä etäännyttäminen tilanteesta voi helpottaa päätöksentekoa. Johtaja voi kuvitella, että hän ei olekaan päättämässä omasta yrityksestään vaan kollega on pyytänyt neuvoa omaan päätöksentekoonsa. Näin voi olla helpompi nähdä kokonaiskuva, kun omat tunteet eivät ole enää niin paljon mukana ja voi välttää oman ajattelun mahdolliset, puolueelliset vinoumat.

–      Se, miten johtaja tekee vaikeita päätöksiä, määrittelee paljolti hänen arvostustaan yhteisön johdossa sekä koko organisaation kulttuuria. On tärkeää välittää ymmärrys siitä, että päätöksillä edistetään organisaation missiota, visiota ja strategiaa. Johtajan tehtävä on edistää organisaation menestystä kokonaisuutena.

”A true leader has the confidence to stand alone, the courage to make tough decisions, and the compassion to listen to the needs of others. He does not set out to be a leader, but becomes one by the quality of his actions and the integrity of his intent.” 

– Douglas MacArthur (1880 – 1964) United States Army General

Jos haluat keskustella johtajuudesta ja sen kehittämisestä sinun organisaatiossasi, ota yhteyttä!

tiina.parikka@lmi.fi 💎

Voit seurata minua myös LinkedIn:ssä https://www.linkedin.com/in/tiinaparikka/

Käytettyjä lähteitä:

–      21 LEADERSHIP CHALLENGES & HOW TO OVERCOME THEM, INITIATIVEONE leadership institute | 6/3/2020) https://www.initiativeone.com/insights/blog/leadership-challenges/

–       Make better decisions, Havard Business Review, November 2009, by Thomas Davenport, https://hbr.org/2009/11/make-better-decisions-2