Ota yhteyttä, kun tarvitset henkilökohtaista valmennusta vaativan esihenkilötyön/johtamisen kehittämiseen!

Tiina Parikka, LMI johtajuuskehittäjä, inhimillisen johtamisen valmentaja, työelämän erikoistunut uraohjaaja, koulutus-ja ohjausalan sekä johtamisen senioritason ammattilainen

Työelämässä tarvitaan enemmän inhimillisyyttä!

-Tämä on oma kiteytykseni yli 30 vuoden aikana syntyneestä työelämäkokemuksestani. Tiesitkö, että vain 10 % ihmisistä on luontaisia johtajia, mutta kaikilla on mahdollisuus kehittyä, parhaiten yksilöllisissä kehittymisprosesseissa. Johtajana ei ole koskaan valmis ja jokaisen johtajan on säännöllisesti pysähdyttävä tarkastelemaan omaa toimintaansa. 

Yksilöllinen ja henkilökohtaistettu valmennukseni tarjoaa esihenkilöille ja johtajille tukea oman työnsä konkreettiseen kehittämiseen, tiimiläistensä ja itsensä työkykyjohtamiseen sekä oman toimintansa kehityshakuiseen tarkasteluun, vuorovaikutuksessa pitkään johtotehtävissä toimineen ammattilaisen kanssa.

Palveluihini kuuluu ennen kaikkea johtajien/esihenkilöiden yksilö- ja ryhmävalmennus LMI:n kehittämisohjelmilla, mutta asiakkainani on myös yksityishenkilöitä, jotka haluavat kehittää omaa toimintaansa ja uraansa tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti tai etsivät uralleen uutta suuntaa. 

Johtoryhmille toteutan ryhmä- ja yksilömuotoisia kehittämisohjelmia niin LMI:n ohjelmien kuin yksilöllisesti suunniteltujen ja toteutettujen valmennusten muodossa. Tällaisia voivat olla mm. arvo-, vastuullisuus tai strategiatyöskentely. 

Erikoisosaamiseeni kuuluu myös työuupumuksen kokeneen työelämälähtöinen tuki/interventio työyhteisössä, kun tavoitteena on estää uupumuksen uusiutuminen. Käytännön pitkä johtajakokemukseni antaa eväitä ymmärtää, millaisia konkreettisia muutoksia työpaikan arjessa tulee tehdä työhyvinvoinnin edellytysten parantamiseksi.

Valmennusosaamiseni olen kartuttanut vuosikymmenien kuluessa, vaativassa ihmisten kohtaamis- ja kehittämistyössä, johtamisen opinnoissa ja käytännössä.

En ole elänyt elämääni vaaleanpunaisessa hattarapilvessä, vaan  vahvan ja ainutlaatuisen lisänsä osaamiseeni ovat tuoneet hetkittäin lähes ylivoimaisten elämänkokemusten mukanaan tuomat opit vaikeasti vammautuneiden lasten vanhempana ja omaishoitajana. Uskon ymmärtäväni, millaista elämä on silloin, kun mikään ei ole itsestään selvää. Minua on kuvattu  ”ihmisihmiseksi”.

Olen kaikista vastoinkäymisistä huolimatta säilyttänyt hymyn, optimistisen asenteen ja uskon meillä kaikilla oleviin mahdollisuuksiin!

Tätä kaikkea vuosikymmenien aikana kertynyttä oppia olen syventänyt teoreettisilla opinnoilla, mm. Tampereen ja Oulun ammattikorkeakoulujen yhdessä järjestämässä Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksessa, joka on ensimmäinen virallisesti suomalaisen koulutusjärjestelmän hyväksymä,  uraohjauksen erikoistumiskoulutus.

Lisäarvoa ja laaja-alaista ymmärrystä/näkemyksellisyyttä valmennuksiini tuo kokemukseni työskentelystä niin yrityksen korkeimman johdon kuin vaativiin esihenkilötehtäviin hakevien henkilöiden kanssa. Tämä yhteistyö on vakuuttanut minut siitä, että juuri johtamisen kehittäminen on yrityksen kilpailuvaltti ja sen tulee olla yrityksen strateginen linjaus.

Sertifioituna LMI johtajuuskehittäjänä painopisteeni kaikissa valmennuksissani on inhimillisyys ja inhimillisen johtamisen kehittäminen.

Olen tottunut esiintyjä, luennoitsija, puhuja, kirjoittaja ja kouluttaja.

Ota yhteyttä ja mietitään, miten voin tukea sinua/tiimiäsi/yritystäsi kehittymään!

Tiina Parikka, FM, LMI johtajuuskehittäjä, työelämän erikoistunut uraohjaaja

 

Näitä asiakkaat kaipaavat
- Nämä erityisesti toteutuvat kaikissa valmennuksissani

Ammatillinen vuorovaikutus
5/5

Haluat keskustella luottamuksellisesti johtamisen ja valmentamisen ammattilaisen kanssa omien ajatustesi selkiyttämiseksi.

Toivon palautus
5/5

Arkiset asiat kaatuvan niskaan. Ammatillinen itsetunto on kateissa. Haluat löytää tasapainon elämääsi ja nähdä uusia mahdollisuuksia.

Ratkaisujen löytäminen
5/5

Olet kyllästynyt arkeesi/työhösi ja kaipaat muutosta. Sinun on vaikeaa hahmottaa, mikä tuo tarvittava muutos voisi olla. Etsit vaihtoehtoja, joita et ennen huomannut.

Mitä osaamista minulla on työelämän vaativan valmennuksen perustana? Tutustu osaamiseeni

Pitkä, käytännön johtamiskokemus

- Johtamiskokemus lähes 20 vuoden ajalta yksityisen, Suomen ainoan Kelloseppäkoulun rehtorina ja sitä hallinnoivan säätiön asiamiehenä - Itseohjautuvuus pienen matalan organisaation johtajana ilman eri alojen asiantuntijoiden apua - Rahoituksen jatkuva "headhunttaus" - ESR-hankkeiden vetovastuu ja hallinnointi - Organisaatioviestintä - Henkilöstön ja opetuksen jatkuva kehittäminen sekä organisaation sisäinen coachaus henkilöstölle ja opiskelijoille - Opetussuunnitelmien laatiminen ja valtakunnallinen kehittäminen - Opiskelijarekrytointi ja osaamisvalmiuksien kartoittaminen vaativalle erikoisalalle - Henkilöstörekrytointi - Työelämäverkostoituminen ja -yhteistyö Suomessa ja ulkomailla - Työhyvinvoinnin edistäminen vaativassa ihmissuhdetyössä - Elinikäisen oppimisen käytäntöjen ja mahdollisuuksien tuntemus - Kyky omaksua nopeasti uutta ja hallita laajoja kokonaisuuksia - Itsensä jatkuva kehittäminen - Puheiden kirjoittaminen ja pitäminen - Esiintymistaito

Opettamisen/kouluttamisen vahva osaaminen

- Pedagoginen pätevyys ja kokemus auttaa valtavasti valmentajan työssä. Valmentaja ymmärtää oppimisprosessin ja osaa fasilitoida sitä yksilölliset tarpeet huomioiden.
- Käytännön opetuskokemus lukiossa ja yläasteella yli 11 vuoden ajalta, sekä ammatillisessa koulutuksessa
- Laaja kielitaito; englanti-ranska opetuskielinä - Oppimateriaalien valmistaminen sekä uusien, syventävien kurssien kehittäminen ja toteuttaminen - - Monipuolisten opetusmenetelmien kehittäminen - Yksilöllisten oppimispolkujen rakentaminen - Opetustyössä kehittyneet dialogiset vuorovaikutustaidot ja erilaisten ihmisten kohtaaminen sekä kannustaminen - Kansainvälisen EU-projektin suunnittelu, toteutus ja raportointi - Verkko-opetuksen kehittäminen jo 1990-luvulta alkaen

Työelämän erikoistunut uraohjaus

-Erikoistumiskoulutus Tampereen ja Oulun ammattikorkeakouluissa - Päätyön ohella, freelancerina yrittäjien ja johtajien yksilöohjausta erityisesti ohjattavan arvojen kirkastamisessa, vahvuuksien löytämisessä, omien tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa - Työ-SIB-, työllisyyden vaikuttavuushankkeen korkeakoulutettujen uravalmentaja Eezy Työllisyyspalveluissa

Yrittäjyyden käytännön kokemus

- Täysipäiväinen yrittäjä - Ymmärrys liiketoiminnan periaatteista, kannattavuudesta, oman osaamisen myynnistä, markkinoinnista ja asiakaspalvelusta - Yrittäjämäinen toimintatapa urapolun kaikissa työtehtävissä - Budjetoinnin realiteettien ymmärrys myös julkisin varoin ylläpidetyssä toiminnassa - Erilaisten rahoituskanavien etsiminen - Oma verkkokauppa korubrändillä LADY R

Myynnin ammattitutkinto

-Aktiivinen kouluttautuminen syvemmin yritystoiminnan ja myynnin toteuttamiseen - Perehtyminen yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueisiin - Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja laaja katsaus yrittäjyyteen

Oma vakava työuupumus

- Omakohtainen kokemus, miten käy, ellei omasta ja/tai alaisten jaksamisesta huolehdita ennaltaehkäisevästi - Täydellisen terveyden romahtamisen seurauksena omien toimintatapojen muuttaminen - Työuupumuksen ymmärtäminen koko työyhteisön ongelmana - Omien rajojen asettamisen merkityksen ymmärtäminen syvällisesti

Rohkeus kohdata vaikeita elämäntilanteita lannistumatta/Empatia/Tunneäly

- Kahden, keskosuuden pohjalta vammautuneen lapsen omaishoitajana toimiessani, lähes 20 v aikana, kehittynyt ymmärrys ammatinvalinnan haasteista, kun yksilöllä on esim. fyysisiä rajoitteita - Kyky kohdata ihmiset, heidän erilaisista haasteistaan ja elämäntilanteistaan riippumatta - Kyky kohdata erilaisuutta - Arjen ongelmanratkaisutaidot ajanhallinta ja tehtävien organisointi - Paine muuttaa hiilen timantiksi!

Pafos-seminaari

-Pafoksella viikon mittainen seminaari, joka keskittyi osallistujan "ajattelun ajattelun" taitojen monipuoliseen ja syvälliseen kehittämiseen. Luennoiitsijana filosofi Esa Saarinen, Pafos 2015

Ota yhteyttä ja lähdetään kehittämään myös sinun osaamistasi!

tiina@tiinaparikka.fi
tiina.parikka@lmi.fi

Lähde mukaan yhteiselle kehittymisen matkalle

Tiina eri tapahtumissa

Olen kokenut puhuja mm. seuraavista aihepiireistä - johtaminen - inhimillinen johtaminen - johtamisen trendit ja miten ne tulisi huomioida arjen johtamisessa - psykologinen turvallisuus - työuupumuksen ehkäisy

Ammattiliitto Pro Palvelusektori-tiimin kehittämisiltapäivä - Inhimillinen itsensä johtaminen, elokuu 2023

Kuvassa Proliiton Palvelusektorin johtaja, Minea Pyykönen ja iltapäivän workshopin vetäjä, LMI johtajuuskehittäjä Tiina Parikka

Virtuaalifoorumi #proudofmyage - järjestäjinä Tiina Parikka ja Proliitto, Minea Pyykönen - 6.3.2023

Foibekartanon vaikuttaja-aamiainen helmikuussa 2023 aiheena työelämän trendit ja johdon kehittämistarpeet

Vierailu Lahden Tiedepuisto Podcastissa toimitusjohtaja Jesse Reposen vieraana joulukuussa 2022

Projektipäivät 2022 - aiheena psykologinen turvallisuus ja mokaaminen