Uskon, että elämässä on aina enemmän mahdollisuuksia kuin esteitä. Haluan auttaa sinua löytämään oman kehittymispolkusi!

Tarvitsetko henkilökohtaista ohjausta vaativan työelämän tilanteisiin ja itsesi kehittämiseen? - Olet tullut oikeaan osoitteeseen!

Tiina Parikka, työelämän erikoistunut uraohjaaja, koulutus-ja ohjausalan sekä johtamisen käytännön osaaja

Työelämän uraohjaus tarjoaa esimiehille ja johtajille tukea oman työnsä kehittämiseen, alaistensa ja itsensä työkykyjohtamiseen sekä oman toimintaansa kehityshakuiseen tarkasteluun, vuorovaikutuksessa pitkään johtotehtävissä toimineen ammattilaisen kanssa.

Palveluihini kuuluu ennen kaikkea johtajien/esimiesten yksilöohjaus oppilaitosjohdossa ja yrityksissä, mutta otan asiakkaiksi myös yksityishenkilöitä, jotka haluavat kehittää omaa toimintaansa ja uraansa tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti tai etsivät uralleen uutta suuntaa.

Erikoisosaamiseeni kuuluu myös työuupumuksen kokeneen tuki/interventio työyhteisössä, kun tavoitteena on estää uupumuksen uusiutuminen. Käytännön pitkä johtajakokemukseni antaa eväitä ymmärtää, millaisia käytännön muutoksia työpaikan arjessa tulisi tehdä työhyvinvoinnin edellytysten parantamiseksi.

Ohjausosaamiseni olen kartuttanut vuosikymmenien kuluessa, vaativassa ihmisten kohtaamis- ja kehittämistyössä, johtamisen opinnoissa ja käytännössä.

En ole elänyt elämääni vaaleanpunaisessa hattarapilvessä, vaan  vahvan ja ainutlaatuisen lisänsä osaamiseeni ovat tuoneet hetkittäin lähes ylivoimaisten elämänkokemusten mukanaan tuomat opit vaikeasti vammautuneiden lasten vanhempana ja omaishoitajana. Uskon ymmärtäväni, millaista elämä on silloin, kun mikään ei ole itsestään selvää.

Olen kaikesta huolimatta säilyttänyt hymyn, optimistisen asenteen ja uskon meillä kaikilla oleviin mahdollisuuksiin!

Tätä kaikkea vuosikymmenien aikana kertynyttä oppia olen syventänyt teoreettisilla opinnoilla, Tampereen ja Oulun ammattikorkeakoulujen yhdessä järjestämässä Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksessa, joka on ensimmäinen virallisesti suomalaisen koulutusjärjestelmän hyväksymä,  uraohjauksen erikoistumiskoulutus.

Ota yhteyttä ja mietitään, miten voisin auttaa sinua kehittymään!

Tiina Parikka, FM, työelämän erikoistunut uraohjaaja

Millaista apua voin tarjota kasvusi tueksi?

Ammatillinen vuoropuhelu
5/5

Toivotko, että voisit keskustella luottamuksellisesti ohjausalan ja johtamisen ammattilaisen kanssa omien ajatustesi selkiyttämiseksi?

Toivon palautus
5/5

Tuntuuko, että kaikki arkiset asiat kaatuvat päälle? Haluatko löytää tasapainoa arkeen?

Ratkaisujen löytäminen
5/5

Oletko tilanteessa, jossa olet kyllästynyt arkeesi/työhösi ja kaipaat muutosta? Onko sinun vaikeaa hahmottaa, mikä tuo tarvittava muutos voisi olla?

Mitä osaamista minulla on työelämän vaativan uraohjauksen perustana? Tutustu osaamiseeni

Pitkä, käytännön johtamiskokemus

- Johtamiskokemus lähes 20 vuoden ajalta rehtorina ja säätiön asiamiehenä - Itseohjautuvuus pienen matalan organisaation johtajana ilman eri alojen asiantuntijoiden apua - Rahoituksen jatkuva "headhunttaus" - Organisaatioviestintä - Henkilöstön ja opetuksen jatkuva kehittäminen sekä organisaation sisäinen uraohjaus henkilöstölle ja opiskelijoille - Opetussuunnitelmien laatiminen ja valtakunnallinen kehittäminen - Opiskelijarekrytointi ja osaamisvalmiuksien kartoittaminen vaativalle erikoisalalle - Henkilöstörekrytointi - Työelämäverkostoituminen ja -yhteistyö Suomessa ja ulkomailla - Työhyvinvoinnin edistäminen vaativassa ihmissuhdetyössä - Elinikäisen oppimisen käytäntöjen ja mahdollisuuksien tuntemus - Kyky omaksua nopeasti uutta ja hallita laajoja kokonaisuuksia - Itsensä jatkuva kehittäminen - Puheiden kirjoittaminen ja pitäminen - Esiintymistaito

Opettamisen/kouluttamisen vahva osaaminen

- Käytännön opetuskokemusta lukiossa ja yläasteella yli 11 vuoden ajalta - Laaja kielitaito; englanti-ranska opetuskielinä - Oppimateriaalien valmistaminen sekä uusien, syventävien kurssien kehittäminen ja toteuttaminen - Opetusmenetelmien kehittäminen - Yksilöllisten oppimispolkujen rakentaminen - Opetustyössä kehittyneet dialogiset vuorovaikutustaidot ja erilaisten ihmisten kohtaaminen sekä kannustaminen - Kansainvälisen EU-projektin suunnittelu, toteutus ja raportointi - Verkko-opetuksen kehittäminen jo 1990-luvulta alkaen

Työelämän uraohjaus

-Erikoistumiskoulutus Tampereen ja Oulun ammattikorkeakouluissa - Päätyön ohella, freelancerina yrittäjien ja johtajien yksilöohjausta erityisesti ohjattavan arvojen kirkastamisessa, vahvuuksien löytämisessä, omien tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa

Yrittäjyyden käytännön kokemus

- Ymmärrys liiketoiminnan periaatteista, kannattavuudesta, oman osaamisen myynnistä, markkinoinnista ja asiakaspalvelusta - Yrittäjämäinen toimintatapa kaikissa työtehtävissä - Budjetin realiteettien ymmärrys myös julkisin varoin ylläpidetyssä toiminnassa - Erilaisten rahoituskanavien etsiminen - Oma verkkokauppa korubrändillä LADY R

Myynnin ammattitutkinto

-Aktiivinen kouluttautuminen syvemmin yritystoiminnan ja myynnin toteuttamiseen - Perehtyminen yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueisiin - Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja laaja katsaus yrittäjyyteen

Oma vakava työuupumus

- Omakohtainen kokemus, miten käy, ellei omasta ja/tai alaisten jaksamisesta huolehdita ennaltaehkäisevästi - Täydellisen terveyden romahtamisen seurauksena omien toimintatapojen muuttaminen - Työuupumuksen ymmärtäminen koko työyhteisön ongelmana - Omien rajojen asettamisen merkityksen ymmärtäminen syvällisesti

Rohkeus kohdata vaikeita elämäntilanteita lannistumatta/Empatia

- Kahden, keskosuuden pohjalta vammautuneen lapsen omaishoitajana toimiessani, lähes 20 v aikana, kehittynyt ymmärrys ammatinvalinnan haasteista, kun yksilöllä on esim. fyysisiä rajoitteita - Kyky kohdata ihmiset, heidän erilaisista haasteistaan ja elämäntilanteistaan riippumatta - Kyky kohdata erilaisuutta - Arjen ongelmanratkaisutaidot ajanhallinta ja tehtävien organisointi

Pafos-seminaari

-Viikon seminaari, joka keskittyi osallistujan "ajattelun ajattelun" taitojen monipuoliseen ja syvälliseen kehittämiseen. Kouluttajana filosofi Esa Saarinen, Pafos 2015

Ota yhteyttä ja lähdetään kehittämään myös sinun osaamistasi!

kopio 2