toimintaani ohjaavat arvot

LUOTTAMUS

AITOUS

KANNUSTAVUUS

INHIMILLISYYS

LMI Finland, sertifioitu johtajuuskehittäjä

Johtajuuskehittäjä Tiina Parikka

Varaa tästä aika maksuttomaan etätapaamiseen

Kehittämis- ja valmennuspalvelut

Johtamisen taitojen haltuun ottaminen on kasvuprosessi. Asiakkaani saavat tyypillisesti apua seuraavissa, arjen yksilöllisissä tavoitteissa


– ajankäytön tehostaminen
– suunnitelmallisuuden lisääminen ja päämäärätietoinen työskentelyn kehittäminen
– itseluottamuksen kasvattaminen johtajana
– priorisointi ja delegointi
– johtajana kehittyminen
– liiketoiminnan tuloksellisuuden lisääminen
– työ- ja vapaa-ajan tasapainon löytäminen

 

💎Missioni on lisätä inhimillisyyttä ja inhimillistä johtamista työelämässä💎

 

💎LMI Finlandin  sertifioituna johtajuuskehittäjänä

LMI:n, johdon eri kehittämisohjelmat muodostavat yhdessä The Total Leader® -kokonaisuuden, joka on suunnattu kehityshaluisille johtajille ja organisaatioille. LMI:n valmennusmetodi on käytännössä, globaalisti tulokselliseksi todistettu, johtamisen erikoisosaamisen, henkilökohtaistettu kehittymisprosessi.

 

Tutustu LMI:n kehittämisohjelmiin tästä ja ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen täsmällisten tarpeiden kartoittamiseksi. Johtamisvalmennusten tarvekartoitus on aina maksuton.

 

💎Erikoistuneena uraohjaajana

valmennan vaativiin esihenkilörooleihin hakevia,  korkeakoulutettuja työnhakijoita. 

Uraohjauspalveluni keskittyvät työelämälähtöiseen ja prosessimaiseen työskentelyyn jo toimiessasi työelämässä, ehkä hyvinkin vaativissa tehtävissä tai työtehtävien välissä. Erikoistunutta uraohjausta kannattaa käyttää, vaikkei olisi lähdössä mihinkään tai suuntaamassa uudelle uralle. Yksilöohjaus on loistava tuki auttamaan sinua säilyttämään työn imu ja kehittämään itseäsi edelleen.

Ydinosaamiseni valmennuksessa on johtamisen ja oppimisen prosessien hallinnassa, innostamisessa ja kannustavassa vuorovaikutuksessa. Työskentelyni pohjaa positiiviseen ihmiskäsitykseen sekä systeemiajatteluun, jonka mukaan ihmistä ja hänen kehitystään tarkastellaan kokonaisuutena. Kaiken toimintani perustana ovat valmennus- ja ohjausalan eettiset periaatteet. 

Valmentaja ei anna valmiita vastauksia. Ne löytyvät sinusta itsestäsi. Olet itse elämäsi paras asiantuntija. Valmentaja auttaa sinua löytämään vaihtoehtoisia vastauksia ja löytämään konkreettiset askeleet asettamiesi tavoitteittesi suuntaan.

 

Olen käytettävissä myös puhujana, luennoitsijana, kirjoittajana, erityisesti inhimillisen johtamisen/kohtaamisen teemoista. Otathan yhteyttä niin teen tarjouksen!

 

💎Lue artikkeleitani muissa julkaisuissa

💎 HR Viesti 2 2023 Inhimillinen johtaminen on avain toimivan työyhteisön luomiseen

💎 HR Viesti 4 2023 Johtajat näyttävät tietä tulevaisuuden työelämään

 

💎Tiina eri medioissa

💎 YLE Asiantuntija tyrmää oudot uskomukset yli 50-vuotiaista

💎Staffpoint – Työn uudistajat Blogi ja Podcast, Hukkaako Suomi 50 + -ikäisten työhalut

💎 Verkkouutiset Keitä ovat yli 50-vuotiaat työttömät

💎Kohtaanto +50 hanke Vantaa, Kick off -tilaisuus tammikuussa 2024, ikä ja siihen liitettävä sanasto, johtamisella eroon ikäsyrjinnästä

💎 Podcast, Yrittäjän mielenmatka Tiina Parikka inhimillistää johtamista

💎 Podcast, Lahden Tiedepuisto, Inhimillinen johtaminen

💎 Virtuaalifoorumi Stream – #proudofmyage 55+ ikäisten työllistymisen edistäminen, yhteistyössä Ammattiliitto Pron kanssa

💎Mindful Cast 59 feat. LMI johtajuuskehittäjä Tiina Parikka – Inhimillisen johtamisen ABC

 

Tutustu seuraavassa esimerkkeihin valmennuspalveluistani!

Tavoitteista tuloksiin®

LMI kehittymisohjelma esihenkilöille yksilö- tai ryhmävalmennuksena

- Henkilökohtainen tuottavuus
- Selkeät päämäärät, priorisointi ja asteittainen toteuttaminen
- Ajankäytön hallinta keskittymällä oleelliseen/delegointi
- Tuottava kommunikaatio
- Ryhmän sitouttaminen tuottavuuteen

Oman minän johtaminen®

LMI kehittymisohjelma esihenkilöille yksilö- tai ryhmävalmennuksena

- Vahva itseohjautuvuus, vastuunkanto ja muutosvalmius
- Selkeät arvot ja vahvuudet
- Itseluottamus ja motivaatio
- Tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen
- Työ- ja yksityiselämän tasapaino
- Kommunikointitaito ja muiden johtaminen

Valmentava johtaminen®

LMI kehittymisohjelma johdolle ja esihenkilöille yksilö- tai ryhmävalmennuksena

- Motivoiva ja aikaansaava johtaja
- Selkeä tulevaisuuden suunta ja kommunikointi
- Ihmisten ymmärtäminen ja sitouttaminen
- Muutoksen ja innovaation johtaminen
- Tuottavien tiimien ja ryhmien rakentaminen

Puhuja/luennoitsija

Voit tilata minut tilaisuuteesi puhumaan esim. seuraavista aiheista
- inhimillinen johtaminen/inhimillinen kohtaaminen. Inhimillinen johtaminen alkaa aina inhimillisestä kohtaamisesta.
- Inhimillinen itsensä johtaminen workshop, eväitä havainnoida oman elämänsä nykytilaa ja pohtia tulevaa
- Proudofmyage -kampanja ikähäpeän taltuttamiseksi, 50+ työnhaku: millaista on työnhaku 50+ vuotiaana

IN-HOUSE coaching

Yritysten henkilöstön tarpeisiin yksilöcoachausta
- ammatillisen kehittymisen
- työyhteisön kehittämisen
- jaksamisen ja hyvinvoinnin tukena

Pyydä tarjous

Johtajien vertaisryhmä

Etätoteutus min. 5 hengen ryhmälle. Kokoontuminen 1 krt/kk yhteensä 6 krt, à 1,5 h. Ryhmä on tarkoitettu joko uransa alussa oleville tai jo pidempään esihenkilöinä toimineille johtajille/esihenkilöille!

Jaetaan kokemuksia, keskustellaan haasteista, pohditaan ratkaisuja yhteisesti valittujen teemojen äärellä. Voimaannutaan johtajuudessa!

Osallistua voi siis mistä päin Suomea tahansa. Ota yhteyttä, kun sinulla on ryhmä koossa!
HINTA 700 €/ henkilö/6 krt, alv. 0%

Johtajien/esihenkilöiden lukupiiri

Intohimoisille lukijoille loistava mahdollisuus pysähtyä johtajuuden äärelle vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
Ryhmään otetaan max 20 osallistujaa.

Ryhmän vetäjä, Tiina Parikka, valitsee ja hankkii kirjat ja fasilitoi tapaamiset.

Löytyykö verkostostasi min. 7 henkilöä, jotka sitoutuvat kehittävään lukupiiriin?

Pakettiin kuuluu 5 kirjaa ja 6 kahden tunnin tapaamista etänä, joten osallistuminen on mahdollista mistä päin Suomea tahansa.
Ota yhteyttä, kun sinulla on ryhmä koossa!
HINTA 1200 €/6 krkt, alv. 0%

Korkeakoulutettujen erikoistunut uraohjaus

Etsitkö uutta suuntaa? Mietitkö, mikä sinusta tulee isona? Tarvitsetko apua arvojesi ja osaamisesi kirkastamiseen?
Uraohjaus 100 €/45 min, sis. alv

Olen erikoistunut myös vaativissa esihenkilörooleissa toimivien coachaukseen. Pyydä tarjous!

Inhimilliset johtajat verkkoklubi

Klubi on todella matalan kynnyksen kohtaamispaikka kaikkia osallistujia yhdistävän kiinnostuksenkohteen, inhimillisyyden äärellä! Sisältö rakentuu ryhmän toiveiden pohjalta, fasilitoijana LMI johtajuuskehittäjä Tiina

Kokoontumiset Teamsissä 4 krt, à 1,5 h
Seuraava ryhmä alkaen tammikuussa 2024
Hinta 500 €/hlö, alv. 0%

ILMOITTAUDU PIAN! tiina.parikka@lmi.fi

Asiakkaat kertovat

Tiina valmentajana ja ihmisten kohtaajana

TEXA Oy:ssä osallistuneiden esihenkilöiden yhteisiä saavutuksia valmennuksen aikana

– Saan suunniteltua ja ohjattua paremmin aikaani jolloin esim. ostolaskujen tarkastaminen ja laskutukseen saattaminen on nopeutunut
– Saan vietyä nopeammin asioita eteenpäin myös delegoinnin, karsimisen sekä johtamistyylin harjaantumisen seurauksena
-Työnjohdossa aikaa on ohjelman jälkeen enemmän töiden suorittamiseen ja työt valmistuvat ajallaan paremmalla laadulla
-Ajankäyttö on tehostunut työpäivän ja viikon aikana selkeästi
-Asenne esihenkilötyötä kohtaan on muuttunut ja mietin itse valintojani ja niiden syy- ja seuraussuhteita enemmän
-Fyysinen ja henkinen hyvinvointini on lisääntynyt, pidän huolta riittävästä unensaannista ja palautumisesta
-Koko työnjohdon yhteen hitsautuminen

Kaikki esihenkilöt suosittelevan varauksetta LMI:n johtamisen kehittymisohjelmia kaikille johto- ja esihenkilötehtävissä toimiville.

Jenny Virtanen
Jenny VirtanenTEXA

–Minua juuri LMI:n Oman minän johtamisenkehittämisohjelma on auttanut ihan valtavasti omassa työssäni ja muillakin elämän osa-alueilla.
–Koen että ohjelman aikana sain eniten irti tapaamisistani Tiinan kanssa. Pystyimme käymään erilaisia töihin liittyviä, konkreettisia tapahtumia ja asioita läpi, ja samalla sain niiden käsittelemiseen tukea sekä konkreettisia vinkkejä. Ohjelman avulla olemme saaneet tuloksia aikaan ja kehitys on huomattu myös muiden työntekijöiden kesken. Osaan nyt paremmin kommunikoida ja kuunnella työntekijöitä, mistä olenkin saanut hyvää palautetta. Ensimmäistä kertaa olen myös oppinut asettamaan mittareita ja arvioimaan omaa edistymistäni,

Marjo Peltomäki
Marjo PeltomäkiTEXA, projektipäällikkö

Oman minän johtamisen valmennuksessa sain selkeyttämistä omaan tekemiseen, omiin tavoitteisiin ja omiin ajatuksiin. Opin aikatauluttamaan ja priorisoimaan työtehtäviäni paremmin.

Valmentajani Tiina Parikka osoitti laadukasta kohtaamista, empatiaa ja ymmärtäväisyyttä, mutta myös tarvittavaa jämäkkyyttä.
Voin suositella ohjelmaa 100%

Pekka Koski
Pekka KoskiTEXA, Palvelumestareiden tiiminvetäjä

Valmennuksen aikana olen pysähtynyt ajattelemaan, alkanut miettimään työpäivän rakennetta tarkemmin, sekä tehostamaan ajankäyttöäni.
Omalta kohdaltani tärkein osa itselleni on ollut se, että olen oppinut jakamaan vastuuta muillekin, ja vaikka koen itseni erittäin ihmisläheiseksi johtajaksi, olen oppinut myös vahvistamaan enemmän esihenkilöroolia suhteessa tiimini jäseniin.

Valmentajana Tiina on Empaattinen, innostava ja motivoiva.

Anne KallelaKotitalous- ja terveystiedon opettaja, mindfulness coach, tunnetaitovalmentaja

Tiina on empaattinen ja innostava koutsi. Hän osaa esittää hyviä kysymyksiä ja löytää valmennettavan vahvuudet. Olen saanut keskusteluista aina uusia innostavia ideoita miten kehityn ja menen eteenpäin.

Pitkä ura rehtorina näkyy hyvänä ihmistuntemuksena ja tunnetaitoina, joita arvostan Tiinassa kovasti. Lämmin suositus ❤

Marjo JalkalaRehtori

”Hakeuduin ohjaukseen, sillä tunsin tarvitsevani konkreettisia työkaluja johtamisessa kohtaamiini kuormittaviin tilanteisiin. Takanani on varsin vähän johtamiskokemusta, joten epävarmuus hankalissa tilanteissa alkoi nostaa päätään. Löysin Tiina sattumalta (onko sattumaa..) erään LinkedIn-keskustelun kautta ja yhteistyömme käynnistyi. Minut vakuutti se, että Tiinan esitellessä itsensä ja osaamisensa hänessä yhdistyi vankka ammattitaito ja lempeys.
Olemme taittaneet matkaa vajaan puoli vuotta. Tiinalla ei ole minulle valmiita vastauksia tai suuntaa näyttää. Hän kyseenalaistaa ja herättelee. Hän auttaa minut itse oivaltamaan ja kysymään itseni kehittymisen kannalta oikeita kysymyksiä. Voisi kuvata, että hän on kastellut minua sopivasti, tarjonnut valoa ja lämpöä ja näin minä johtajana olen vahvistunut ja versonut uutta.”

Minna KarinenKosmetologi, yrittäjä, Kauneus- ja hyvinvointipiste Pastelli

Olin Tiinan ohjauksessa, kun omassa yrittäjyydessä oli käynnissä muutosten aika. Sain konkreettisia työkaluja asioiden eteenpäin viemiseen, priorisointiin ja yleiseen arjen hallintaan.

Tiina on valmentajana johdonmukainen ja selkeä. Tapaamisten aikana asetimme selkeät tavoitteet ja Tiina oli valmistautunut hyvin tapaamisiin ja koin, että hän oli aidosti kiinnostunut minusta. Asiani etenivät ja sain tarvitsemaani tukea, jota siinä kohtaa todella tarvitsin.

Minna MyllyläKirjoittaja, viestijä

Miten hienoa, että sinä ihmisihminen käärit nyt hihat oman unelmasi edessä.
Avainhenkilöiden kehittäminen, liiketoiminnan haasteisiin tarttuminen johtamisen näkökulmasta.

Arvostan sitä, että avullasi johtajuudessa alkavat puhaltaa yhä enemmän inhimillisyyden, kohtaamisen sekä yhdessä tekemisen aidot arvot. Kohti parempaa johtajuutta, tuloksia ja kollektiivista hyvinvointia. Näin uskon.

Että semmoinen huipputyyppi se sinä taidat olla. 🥳😊

Terhi SaarikoskiUravalmentaja, aikuisten opo

Siis koko sun työhistoria, nuoresta tyttösestä alkaen on valmistanut sua juuri tähän hetkeen ja tulevaan! Kouluttautumisen ja työkokemuksen combo on juuri se, mitä työyhteisöt, niin työntekijät kuin johtajatkin tarvitsevat. Sulla on sekä "siirrettäviä työelämätaitoja" joista on apua missä tahansa tehtävässä, että piinkovaa täsmäosaamista. Nämä tarjoiltuna inhimillisen, positiivisen ja eteenpäin katsovan ratkaisukeskeisyyden tarjottimelta on kuules sun asiakkaille kultaakin arvokkaampaa 💕

Jenna MattjusBoostaaja

Mutta etenkin haluan korostaa itselle tärkeää asiaa, miten sydämellä sinä 💎 Tiina teet asioita. Tuot vaikeita asioita esille, nostat epäkohtia pöydille, lakaiset mattojen alta asiat käsiteltäväksi ja viet niitä asioita ihan oikeasti rohkeudella eteenpäin. Jokainen voi sanoa ajattelevansa tietyllä tavalla, mutta kuinka moni todella toimii sillä tavalla? No sinä ainakin. 😍

Tutustu johdon valmennukseen

Tervetuloa lukemaan lisää valmennuksen/johtamisen/työelämän eri teemoista.

Valmennus on usein uuden reitin etsimistä ja tavoiteltava suunta ja päämäärä voivat olla aluksi hyvinkin epäselviä. Pysähtymällä elämänsä ja arvojensa äärelle, tasaveroisessa vuorovaikutuksessa toisen ammattilaisen kanssa, suunta alkaa kuitenkin hahmottua vähitellen.

Luottamuksen syntyminen valmennettavan ja valmentajan välille on välttämätöntä. Tästä syystä valmennusprosessi tulee aloittaa aina tutustumis-/kartoitustapaamisella, joka ei vielä velvoita tilaamaan palvelua.

Mitä mielleyhtymiä ikään liitetään?

Erityisesti 50+ -ikäisiin kohdistuva, työelämässä esiintyvä ikäsyrjintä on ollut viime aikoina vahvasti esillä eri kanavissa. Vuosi sitten havahduin itse valtavaan ikähäpeään, jota korkeasti koulutetut työnhakijat kuvasivat uravalmennuksissani. Kuulin paljon kehtaamispuhetta: ”En kehtaa sanoa, että olen työtön. En kehtaa sanoa, että olen 58-vuotias.” Olin itse täyttämässä 60 vuotta keväällä 2023 ja päätin omalta osaltani lähteä murtamaan …

Lue lisää

Miksi johtaminen on niin kiehtova tehtävä

Johtamisesta, sen vaatimuksista ja merkityksestä organisaation menestykselle kirjoitetaan todella paljon. Milloin mikäkin johtamisen lajityyppi on otsikoissa ja pohditaan, miten tärkeää olisi parantaa johtamisosaamista organisaatioissa. Olen viime aikoina miettinyt paljon, miksei juuri lainkaan keskustella siitä, miksi johtaminen ylipäätään koukuttaa meitä, jotka joko olemme jo toimineet johtotehtävissä tai niitä, jotka vasta haaveilevat johtajan pestistä. Hyvä johtaminen lähtee …

Lue lisää

Onko elämäsi tasapainossa vai tuntuuko, että elät äärirajoilla? Tee testi!

Elämänpyörä on helppo tapa visualisoida elämäsi eri alueiden välistä tasapainoa. Näet hetkessä, mitkä osa-alueet elämässäsi painottuvat ja vievät ison osan ajastasi tällä hetkellä. Elämänpyörän avulla voit oivaltaa, millaisia muutoksia haluaisit tehdä. Pyörän tasainen pyörimisliike on hyvä vertaus myös tasapainoiselle elämälle. Mikäli jokin kohta pyörässä painottuisi ja alkaisi kulua epätasaisesti, pyörimisliike lakkaisi hyvinkin pian. Ei ole …

Lue lisää
Tutustu muihin artikkeleihin

Ota yhteyttä!