Aitous on johtamisen megatrendi

Aitoudesta/autenttisuudesta johtajuudessa on käyty keskustelua jo 1960-luvulta lähtien. Kuitenkin, tutkijoidenkin mielissä vallitsee edelleen erilaisia käsityksiä siitä, mitä autenttisuus tai aitous tarkoittaa johtamisen kontekstissä. Yhä varmempaa on, että johtajuudessa aitous on todellinen megatrendi.

Aitous käsitetään yleensä sanana niin, että olet se, mikä olet. Seuraako tästä siis analogia, että sinun on johtajana oltava juuri sellainen kuin olet, vaikka tapasi toimia olisi kuin lumikolan heiluttelua? Ei tosiaankaan!

Kelly Labreque määrittelee aitouden ihmisten kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa mm. seuraavin, tunnistettavin ominaisuuksin: itsetuntemus, kyky kuunnella, omien tunteiden säätely, vuorovaikutustaito, luotettavuus, empatia, nöyryys, tavoitteellisuus, eettisyys.

Jos itse ajattelet urallesi sattuneita, kaikkein inspiroivimpia johtajia, väittäisin, että he ovat osoittaneet erityisesti inhimillisyyttä omassa toiminnassaan.


Millainen on hyvä johtaja

Ihmiset eivät enää halua, että heitä johdetaan ylhäisestä yksinäisyydestä tai yläpuolelta käsin. Johtajan halutaan olevan oikea ihminen, rehellinen, rohkea ja valmis käärimään hihansa yhdessä työyhteisön kanssa. Ihmiset haluavat johtajia, joihin he voivat samaistua: johtajia, jotka ovat kaltaisiamme, mutta näyttävät samalla meille tietä.

Mistä sitten tiedät, millainen johtaja olet ja miten voisit kehittyä siinä paremmaksi?

Tärkeintä on muistaa, ettemme ole nykyisten tapojemme vankeja vaan aitoa johtamista voi kehittää.


Miten itsetuntemusta voi kehittää

Kehittymisen ytimessä on itsetuntemus ja omien arvojen tarkastelu. Yksi vinkki nykytilasi hahmottamiselle on, että pyydät parilta kymmeneltä läheiseltä ihmiseltä palautetta kotona ja työssä. Pyydä heitä lähettämään sinulle kolme sanaa, jotka rehellisesti kuvaavat sinua. Kuvaukset voivat myös kirpaista, joten kirjoita ylös, millaisia tunteita nämä palautteet sinussa herättävät. Tämän jälkeen voit miettiä, näkyvätkö omat arvosi toiminnassasi saamasi palautteen valossa. Mitä muutoksia haluaisit palautteen pohjalta tehdä?


Miksi johtajuuskehittäminen toimii

Itsetuntemusta voi siis harjoittaa itsekseenkin, mutta usein tällä tavoin todelliset tulokset jäävät laihoiksi. Erilaiset koulutukset antavat lisäksi teoriatietoa johtamisesta, mutta kaikkein tehokkaimmat työkalut saat itsesi johtamiseen, itseohjautuvuuden ja ajanhallinnan parantamiseen, valmentavaan johtamisen ja tehtävien priorisointiin johtajuuskehittäjän avulla. Saat peilin, oivalluttajan, kysymysten esiin nostajan toisesta, pitkän johtajakokemuksen omaavasta, kehittämisen ammattilaisesta. Johtajuuskehittäjä kulkee rinnallasi tämän prossimaisen matkan ajan ja auttaa sinua viemään oivalluksesi ja tarvitsemasi muutokset arkeesi johtajuuden kehittämisohjelman avulla. Riittävällä määrällä toistoja varmistamme, että muutokset toteutuvat.

Älä siis jumiudu omaan tarinaasi siitä, millainen olet johtajana!

Johtajan tulee nähdä itsensä kehittyvänä, yrityksistä ja erehdyksistä huolimatta kykenevänä kehittämään omaa persoonallista johtamistyyliään ja -taitoaan, joka palvelee organisaation muuttuvia tarpeita. Kehitä itsestäsi uusia tarinoita, jotka vievät sinua eteenpäin. Vuorovaikutus työyhteisössä on korvaamatonta, sillä tarinasi johtajana tulee resonoida myös niissä, joita haluat voittaa puolellesi.


Tiina Parikka, sertifioitu LMI johtajuuskehittäjä