Miten valitsen itselleni osaavan uraohjaajan?

Voin uskoa, että se, joka etsii työelämän uraohjaajaa, on aivan päästään pyörällä. Miten ihmeessä valita juuri itselle sopiva ammattilainen? Aivan kuin olisi itselle täysin vieraassa käytävässä, josta aukeaa monenlaisia ovia. Mistä tietää, mille ovelle pitäisi mennä koputtelemaan ja mitä suljettujen ovien takaa löytyy?

Ohjaustarjonta on laaja ja ihmetystä herättää varmasti jo erilaisten nimikkeiden kirjo. On coacheja, valmentajia, ohjaajia, uraohjaajia, uravalmentajia, työnohjaajia, konsultteja, mentoreita… Näihin liitetään vielä erilaisia sertifiointinimikkeitä ja kirjainyhdistelmiä. Lisäksi moni selittää nämä termit hieman eri tavoin tai ohjaajilla voi olla erilaisia painotuksia ohjauksen toteutuksessa.

Miten ongelmaa voisi lähteä ratkomaan?

On syytä aloittaa tarvekartoituksella. Mieti ihan ensimmäiseksi, mihin tarpeeseen tarvitset ohjausta: työn reflektointi, arvojen kirkastaminen, uuden suunnan etsiminen, omien vahvuuksien kartoittaminen, jonkin yksittäisen elämänhaasteen ratkominen, itsesi prosessimainen kehittäminen, hyvinvoinnin edistäminen? Vai tarvitsetko ehkä apua saadaksesi työnhaun asiakirjat kuntoon: cv, hakemus, linkedin?

Internet ja esim. LinkedIn ovat loistavia apuvälineitä ja foorumeita ohjauspalveluiden etsimiseen. Palveluntarjoajien kotisivuilta löydät runsaasti ennakkotietoa ja voit lähettää tiedusteluita palvelun tarjoajille sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella.

Mihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota, kun teet ohjaajien välistä vertailua?

Mieti, mikä sinulle on tärkeintä ohjauksen onnistumiseksi. Mitä odotat ohjaajalta? Kuinka paljon laitat painoarvoa ohjaajan koulutustaustalle ja/tai kokemukselle? Oma tuntumani on, että ohjaajan koulutustaustaa kannattaa tutkia hyvinkin tarkkaan, mutta jotta pystyisit sen perusteella arvioimaan henkilön osaamista, sinulla tulisi olla saatavilla tarkka selostus opintojen sisällöstä ja osaamiskriteereistä. Ohjausosaaminen ei myöskään synny pelkän tutkinnon tai kurssien suorittamisella. Tästä syystä suosittelenkin tutustumaan erityisesti siihen, millaista käytännön työelämä- ja elämänkokemusta ohjaajalla on. Paras yhdistelmä on varmasti laadukas koulutus yhdistettynä monipuoliseen työelämäkokemukseen. Ohjaajalla voi olla myös muuta, muualla kuin työssä saavutettua osaamista, jota arvostat. Ohjausta voi tehdä monella tavalla ja henkilön persoona on tärkeässä roolissa. Kannattaa myös pohtia, miten tärkeänä pidät sitä, että ohjaaja tuntee oman toimialasi kentän ja sen haasteet käytännössä.

Kun olet valinnut potentiaalisen ohjaajan, varaa häneltä yksittäinen kartoitus-/tutustumistapaaminen. Millainen tunnelma syntyy kartoitustapaamisessa? Syntyykö välittömästi luottamuksen tunne? Tuntuuko, että haluat jakaa tämän ihmisen kanssa henkilökohtaisia asioitasi ja ajatuksiasi? Tuleeko tutustumiskäynnillä tunne, että energisoidut tai koet voimaantumista ohjaajan kanssa kohtaamisesta? Yleensä ensivaikutelmaan kannattaa luottaa. Jos heti tulee tunne, etteivät ”kemiat” kohtaa, pidempää ohjausprosessia ei kannata aloittaa.

Pohdi myös, miten ohjaajan työskentelytapa soveltuu juuri sinulle?

Millainen taustateoria ja arvopohja ohjaajalla on suhteessa ohjaukseen? Miten teoriapohja näkyy ohjausmenetelmissä? Miten joustavasti ohjaaja kykenee muokkaamaan ohjausta juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi?

On ymmärrettävää, että hinta voi olla rajoittava tekijä ohjaajaa valitessa, mutta on syytä muistaa, että hinnoittelu tehdään suhteessa ohjaajan osaamiseen ja kokemukseen.

Hintaa kannattaa siis suhteuttaa siihen, mitä ajattelet ohjaajan kykenevän antamaan sinulle ohjauksella. Hintakaan ei toki ole tae siitä, että ohjaus olisi kaikkein paras juuri sinulle, joten juuri siitä syystä näiden mainitsemieni osa-alueiden pohtiminen on niin tärkeää.

Yleensä ohjaajan tarjoamasta palvelusta saa jo hyvän käsityksen kartoitustapaamisessa, joka ei velvoita vielä jatkokertoihin tai ohjauspaketin ostamiseen. Tapaamisessa voit lisäkysymyksillä vielä selvittää, miten ohjaajan toimintatapa hyödyttäisi sinua. Kartoituskerran käyttäminen varmistaa, ettet ole ostamassa sikaa säkissä.

Uraohjaajat ja Valmentajat ry:n, johon itse kuulun, ja muiden ohjausalan yhdistysten eettiset ohjeet ovat tiukat. Osaava ohjaaja ei näin ollen myöskään aloita kanssasi ohjausta, mikäli hänelle selviää kartoitustapaamisessa, ettei hänen osaamisensa riitä tai muuten sovellu sinun ohjaamiseesi. Ohjaajilla on yleensä laaja verkosto erilaisia ammattilaisia, joten siinä tapauksessa saat varmasti vinkkiä, mihin suuntaan kannattaisi lähteä etenemään.

Kuten huomaat, ohjauksen onnistumiseen vaikuttaa paljon oma pohjatyöskentelysi, miten paljon olet pohtinut itse, mitä ohjaukselta odotat ja millaista osaamista on tarjolla. Palveluntarjoajat vastaavat mielellään kysymyksiisi! Ota rohkeasti yhteyttä, kun löydät mielestäsi sopivalta vaikuttavan ohjaajan.

Ohjausjakson hankkiminen silloin tällöin kannattaa. Meillä ohjaajillakin on omat ohjaajamme ja joka kerta edelleen hämmästyn itsekin, miten vain jo muutaman kerran jälkeen saan omia ajatuksia loksahtelemaan eteenpäin ja utuiset suunnitelmat alkavat muuttua konkretiaksi!

Dialogisen vuorovaikutuksen voimaa, mikä on aina onnistuneen ohjauksen kivijalka,  ei voi vähätellä!

– Tiina Parikka, työelämän erikoistunut uraohjaaja