Showing 2 Result(s)

Aito keskustelu ei ole vuoropuhelua vaan vuorovaikutusta

Aito keskustelu on todellinen timantti – Tiina Parikka, johtajuuskehittäjä Yksi työelämää vahvimmin leimaava piirre on yhä kovempaan tahtiin kiihtyvä vauhti ja jatkuva kiireen sekä riittämättömyyden tuntu. Päällimmäisenä on koko ajan tunne, ettei työaika riitä edes pakollisten tehtävien loppuunsaattamiseen, saati sitten uuden kehittämiseen. Jo pelkkä puhuminen uusien asioiden lisäämisestä arkeen saa aikaan syviä huokauksia. Kun työpaikoilla …

Kuka pitää huolta rehtorien jaksamisesta?

Oppilaitoksen johtaminen ja sen arjessa toimiminen, on rehtorien mielestä pääsääntöisesti mielenkiintoista ja monipuolista työtä. Yksi suurimmista haasteista on kuitenkin rajata työtä, koska sille on ominaista, ettei koskaan saa kaikkea tehtyä niin hyvin ja paljon kuin haluaisi. Toinen keskeinen kuormitustekijä on laajoista kokonaisuuksista yksin vastaaminen. Rehtori tasapainoilee päättäjien, oppilaiden, vanhempien, opiskelijoiden ja henkilökunnan odotusten ristiaallokossa. Valitettavan …